نمایش بزرگتر

قهوه اسپرسوسیموتی.سی.اچ

محصول جدید

این قهوه باغلظت متوسط ونرم واستیدیته ملایم وکم ونت و ویژگی تست وشکلاتی تلخ پرومحسوس لذت نوشیدن یک اسپرسوخوب ولذیذ را به شما می دهد.

رست این قهوه متوسط تیره می باشد .

جنساسپرسو
ساختپرو-چانچامایو

نظر خود را در مورد کالا بنویسید :

قهوه اسپرسوسیموتی.سی.اچ

قهوه اسپرسوسیموتی.سی.اچ

این قهوه باغلظت متوسط ونرم واستیدیته ملایم وکم ونت و ویژگی تست وشکلاتی تلخ پرومحسوس لذت نوشیدن یک اسپرسوخوب ولذیذ را به شما می دهد.

رست این قهوه متوسط تیره می باشد .

محصولات مرتبط