تی بگ 1000 عددی کاپیتان-ساده

محصول جدید

چای کیسه ای کاپیتان تهیه شده از چای مخصوص تی بگ از نوع سی تی سی کنیا و سیلان با بهترین نوع فیلتر کاغذی (دو خورجینی) با پوشش کاغذی و طبق استاندارد های بهداشتی بسته بندی و در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیرد. بدون هر گونه افزودنی معطر غیر استاندارد 

تعداد دربسته1000
طعمساده
ساختشرکت کاپیتان

نظر خود را در مورد کالا بنویسید :

تی بگ 1000 عددی کاپیتان-ساده

تی بگ 1000 عددی کاپیتان-ساده

چای کیسه ای کاپیتان تهیه شده از چای مخصوص تی بگ از نوع سی تی سی کنیا و سیلان با بهترین نوع فیلتر کاغذی (دو خورجینی) با پوشش کاغذی و طبق استاندارد های بهداشتی بسته بندی و در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیرد. بدون هر گونه افزودنی معطر غیر استاندارد 

محصولات مرتبط