تی بگ 1000 عددی کاپیتان-عطری

محصول جدید

چای کیسه ای ارل گری کاپیتان تهیه شده از چای مخصوص تی بگ کنیا و سیلان همراه با عصاره میوه برگاموت با بهترین نوع فیلتر کاغذی با پوشش کاغذی و طبق استاندارد های بهداشتی بسته بندی و در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است. مدت زمان دم کشیدن 2 الی 5 دقیقه است 

تعداد دربسته1000
طعمعطری
ساختشرکت کاپیتان

نظر خود را در مورد کالا بنویسید :

تی بگ 1000 عددی کاپیتان-عطری

تی بگ 1000 عددی کاپیتان-عطری

چای کیسه ای ارل گری کاپیتان تهیه شده از چای مخصوص تی بگ کنیا و سیلان همراه با عصاره میوه برگاموت با بهترین نوع فیلتر کاغذی با پوشش کاغذی و طبق استاندارد های بهداشتی بسته بندی و در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است. مدت زمان دم کشیدن 2 الی 5 دقیقه است 

محصولات مرتبط