فله کنجدی عسلی پارمیدا

محصول جدید

فرمول ترکیبی : کنجدپوست کنده ، مغزهای خوراکی (بادام درختی یاپسته پا گردو یافندوق یا بادام هندی یا بادام زمینی و ...) گلوکزمایع ، شکرسفید ، پودرنارگیل ، اسیدسیتریک ، آب آشامیدنی

پروانه بهربرداری صنایع : 123/41550

پروانه بهره برداری بهداشت : 3051

به سفارش شرکت کیان شکلات کیمیا

تولد شده درشهد گسترا نوین کیمیا

021-22793537

ساخت ایران

کارخانه : شهرک صنعتی مشهد فاز 2 نبش تلاش جنوبی 

گرم6.7
جنسکنجدی عسلی
ساختایران-پارمیدا

نظر خود را در مورد کالا بنویسید :

فله کنجدی عسلی پارمیدا

فله کنجدی عسلی پارمیدا

فرمول ترکیبی : کنجدپوست کنده ، مغزهای خوراکی (بادام درختی یاپسته پا گردو یافندوق یا بادام هندی یا بادام زمینی و ...) گلوکزمایع ، شکرسفید ، پودرنارگیل ، اسیدسیتریک ، آب آشامیدنی

محصولات مرتبط