چای کیلویی 

6 محصول وجود دارد.
0 دیدگاه
چای قلمی به نوعی بهترین چای دربین چاهای سیاه می باشدطعم گسی آن باعث شده که دربین چای ها جایگاه ویژه ای پیدا کند ولی یکی از عیوب چای های قلمی دیردم بودن آن است که باید تقریبا یک ربع دم بکشد ولی این نوع چای دارای رنگ خوب وطعم دلپزیراست .
0 دیدگاه
دقت کنید این محصول به صورت نیم کیلویی به فروش میرسد.به طور مثال شما با انتخاب مقدار 4 از این محصول شما 2 کیلو دریافت می کنید.
نمایش 1 - 6 از 6 مورد