قهوه کیلویی 

7 محصول وجود دارد.
0 دیدگاه
این قهوه به صورت ترک تحویل شمامی گردد. دقت کنید این محصول به صورت یک کیلویی به فروش میرسد.
0 دیدگاه
این قهوه به صورت فرانسه تحویل شمامی گردد. دقت کنید این محصول به صورت یک کیلویی به فروش میرسد.
0 دیدگاه
این قهوه به صورت اسپرسو تحویل شمامی گردد. دقت کنید این محصول به صورت یک کیلویی به فروش میرسد.
0 دیدگاه
این قهوه به صورت ترک تحویل شمامی گردد. دقت کنید این محصول به صورت یک کیلویی به فروش میرسد.
0 دیدگاه
این قهوه به صورت فرانسه تحویل شمامی گردد. دقت کنید این محصول به صورت یک کیلویی به فروش میرسد.
0 دیدگاه
این قهوه به صورت فرانسه تحویل شمامی گردد. دقت کنید این محصول به صورت یک کیلویی به فروش میرسد.
0 دیدگاه
این قهوه باغلظت متوسط ونرم واستیدیته ملایم وکم ونت و ویژگی تست وشکلاتی تلخ پرومحسوس لذت نوشیدن یک اسپرسوخوب ولذیذ را به شما می دهد. رست این قهوه متوسط تیره می باشد .
نمایش 1 - 7 از 7 مورد