انواع شکلات و پودرکاکائو

شکلات و کاکائو 

2 محصول وجود دارد.

زیرشاخه‎ها

0 دیدگاه
فرمول ترکیبی : کنجدپوست کنده ، مغزهای خوراکی (بادام درختی یاپسته پا گردو یافندوق یا بادام هندی یا بادام زمینی و ...) گلوکزمایع ، شکرسفید ، پودرنارگیل ، اسیدسیتریک ، آب آشامیدنی
0 دیدگاه
فرمول ترکیبی : کنجدپوست کنده ، مغزهای خوراکی (بادام درختی یاپسته پا گردو یافندوق یا بادام هندی یا بادام زمینی و ...) گلوکزمایع ، شکرسفید ، پودرنارگیل ، اسیدسیتریک ، آب آشامیدنی فرمول روکش فراوردهای کاکائو طعم دار : شکرسفید ، روغن جانشین کره کاکائو ، پودرکاکائو ، مغزهای خوراکی ، بادام درختی ، پسته یاگردو یا فندوق یابادارم زمینی یا بادام هندی یاکشمش
نمایش 1 - 2 از 2 مورد