شکلات 

3 محصول وجود دارد.
0 دیدگاه
فرمول ترکیبی : کنجدپوست کنده ، مغزهای خوراکی (بادام درختی یاپسته پا گردو یافندوق یا بادام هندی یا بادام زمینی و ...) گلوکزمایع ، شکرسفید ، پودرنارگیل ، اسیدسیتریک ، آب آشامیدنی
0 دیدگاه
فرمول ترکیبی : کنجدپوست کنده ، مغزهای خوراکی (بادام درختی یاپسته پا گردو یافندوق یا بادام هندی یا بادام زمینی و ...) گلوکزمایع ، شکرسفید ، پودرنارگیل ، اسیدسیتریک ، آب آشامیدنی فرمول روکش فراوردهای کاکائو طعم دار : شکرسفید ، روغن جانشین کره کاکائو ، پودرکاکائو ، مغزهای خوراکی ، بادام درختی ، پسته یاگردو یا فندوق یابادارم زمینی یا بادام هندی یاکشمش
0 دیدگاه
این محصول با مدرنترین تکنولوژی روز ساخته شده است وبه دلیل وجود کره کاکائو خالص و طبیعی وعدم استفاده از مواد نگهدارنده باکیفیت می باشد.
نمایش 1 - 3 از 3 مورد